Saturday, January 21, 2012

the beast within

Her caninin içinde temiz bir dünya vardır. Oraya kaçış kendi kendinden nefret ifade eder.

Peyami Safa - Yalnızız

1 comment:

i don't like hollywood said...

her cani bir gün o bölümü tadacaktır.