Monday, February 16, 2009

okunamayan tarih dergisi #1

SABAHÇI KAHVELERİ
16 Şubat 1909
İKDAM

Istanbul, Beyoğlu, Üsküdar cihetlerinde miktarı mühim bir yekün teşkil eden sabahçı kahvelerine nısf-ul-leylden (gece yarısından) sonra bir takım serseri ve mazenne-i sû eshabı (kötü kişiler) toplanmakta olduğundan bunların dahi diğer kahvehaneler misillü evkat-ı mahsusasında (kapanma vaktinde) kapattırılması hakkında Zaptiye Nezareti'nden memurin-i zabıtaya emir verilmiştir.

ESRARKEŞLER
16 Şubat 1909
İKDAM

Dersaadet'te mevcut esrar kahveleri hemen ekseriyetle şüpheli ve sabıkalı eşhasa melce' (sığınacak yer) olduğundan bunlarda esrar istimal ettirilmemesi hususunun bu kabil kahvehane eshâbına tebliğiyle tenbihat-ı vâkıaya muhalefet olunduğu surette dükkanların sed ve bendi Zaptiye Nezareti'nden taminen iş'ar kılınmıştır.Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bugün
Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı: 182

1 comment:

s.k said...

ulan ne atalarimiz varmis.her yol var.yollarini sevdiklerim.

yumruk mezesi muhabbetini ilk duyduumda da sevmiştim zate.