Monday, May 4, 2009

okunamayan tarih dergisi #3

HÜKM-İ İDAMIN İCRASI
4 MAYIS 1909
SERVET-İ FÜNÛN


Divan-ı Harb-i Umumice taht-ı tevkif ve muhakemeye alınan harekât-i ahire-i irticâiye faillerinden on üç tanesi hakkında Divan-ı Harp tarafından verilen hükm-i idamın icrası hususunda dün irade-i seniye sadır olmuş ve bu sabah hükm-i idam icra edilerek merkumundan beşi Sultanahmet’te, beşi Beyazıt’ta üçü Köprü başında salb olunmuştur. Asılanlar efrad-ı âsiyedir. Nazım Paşa ve Mir Arslan Bey’in katilleri Sultanahmet’te Mülâzım İlyas Bey’in katilleri Köprü başında, diğer vukuat müsebbibleri Beyazıt’ta asılmıştır. Bunun müfsitlere ne büyük bir ibret olduğu müstagni-i ispattır.


Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bugün
Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı: 185

No comments: